บทที่ 3 การแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน

เมื่อฝึกซ้อมได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว สำหรับการแข่งขันจะตัดสินโดยกรรมการ

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ดังนี้

 • การแข่งท่าพื้นฐาน KIHON-DOSA
 • การแข่งต่อสู้ DATOTSU

การแข่งขันท่าพื้นฐาน KIHON DOSA

การแข่งขันต่อสู้ DATOTSU

กรรมการตัดสิน Referee

กรรมการตัดสินจะมีการแสดงท่าทางอยู่ 4 รูปแบบ

 • ตัดสินว่าจะให้คะแนนฝ่ายใด ให้ยกธงขึ้น 45 องศาตามสีของฝ่ายนั้น
 • แสดงความไม่ชัดเจน ให้ชี้ธงลงด้านล่างแล้วโบกไปมา (Asai)
 • ไม่ให้คะแนนให้นำธงทั้งสองไขว้กันชี้ลงด้านล่าง
 • ให้คะแนนทั้ง2ฝ่าย ในกรณีฟันโดนพร้อมกัน ให้ยกธงทั้ง 2 สีระดับหัวไหล่ (Aiuchi)

การแข่งขัน Grand Champion Tournament

บทที่ 2 การฝึกฝน

เมื่อผู้เรียนผ่าน บทที่ 1 มาแล้ว จะเริ่มการฝึกซ้อมในบทที่ 2
บทที่ 2 จะต้องใช้ผู้ฝึกฝน 2 คนคู่กัน โดยจับคู่ฝึกโจมตีและป้องกัน

การฝึกฝน เรียกว่า REN-SHUU เป็นการฝึกการตอบโต้ โจมตี และป้องกัน โดยใช้ดาบป้องกันทิศทางการโจมตีของอีกฝ่าย ซึ่งมีวิธีการดังนี้

 • การโจมตีศีรษะ (MEN) โดยฝ่ายหนึ่งเข้ามาโจมตีศีรษะ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งทำการป้องกันระดับศีรษะ สลับกันทำไปมาคนละ 10 ครั้ง
 • การโจมตีแขน (KOTE) โดยฝ่ายหนึ่งเข้ามาโจมตีแขน ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งปัดป้องด้านนอกของแขน สลับกันทำไปมาคนละ 10 คร้ง
 • การโจมตีลำตัว (DOU) โดยฝ่ายหนึ่งเข้ามาโจมตีลำตัว ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนำดาบมาป้องกันลำตัวไม่ให้ดาบถูกร่างกาย สลับกันทำไปมาคนละ 10 ครั้ง
 • การโจมตีที่ขา อีกฝ่ายทำการป้องกันขาหรือชักขาหลบ ถอยกลับมาป้องกันขาหรือชักขาหลบ รออีกฝ่ายเข้ามาโจมตีบริเวณขาแล้วทำการป้องกันหรือหลบหลีก ทำกลับไปกลับมา 10 คร้ง
 • การโจมตีด้วยการแทง อีกฝ่ายทำการปัดปลายดาบและเบนตัวออกจากวิถีของดาบ ถอยกลับมาป้องกันโดยเตรียมตัวหลบปลายดาบ อีกฝ่ายเข้ามาโจมตีด้วยการแทง ทำกลับไปกลับมา 10 ครั้ง

REN-SHU

บทที่ 1 ผู้เริ่มต้น

การแต่งกาย

 • แต่งกายสุภาพ โดยใส่เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว และกางเกงวอร์มขายาว
 • ใส่หน้ากากป้องกันศีรษะ (ต้องใส่ทุกครั้งในการแข่งขัน)
 • ใส่ถุงมือเพื่อป้องกันเพิ่มเติมได้
 • ในการแข่งขันไม่ต้องใส่รองเท้า

อุปกรณ์การแข่งขัน

 
 • MEN             เม็ง             หน้ากากป้องกัน
 • TANTO        ทันโตะ        มีดสั้น  ความยาว 45 เชนติเมตร
 • KODACHI   โคะดาจิ       ดาบสั้น  ความยาว 60 เชนติเมตร
 • CHOKEN    โชเคน          ดาบยาว  ความยาว 100 เชนติเมตร
 • YARI            ยาริ              หอกยาว  ความยาว 200 เชนติเมตร
 • JHOU           โจ               พลองสั้น ความยาว 140 เชนติเมตร
 • BOU             โบ               พลองยาว  ความยาว 200 เชนติเมตร
 • KOTE           โคเทะ          ถุงมือ
 • TATE            ทัตเตะ         โล่

หมายเหตุ: กีฬาสปอร์ตจัมบาระ (Sports Chanbara) จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาในการตัดสิน ผู้เรียนควรทราบคำศัพท์ที่จำเป็นในการแข่งขัน

การฝึกซ้อม

อาวุธพื้นฐานที่ใช้ในการฝึกซ้อม คือ KODACHI (ดาบสั้น ความยาว 60 เชนติเมตร) โดยเริ่มฝึกฝนที่ท่าพื้นฐาน KIHONDOSA ของกีฬาสปอร์ตจัมบาระ (Sports Chanbara)

KIHON-DOSA

KIHON-DOSA ท่าพื้นฐานในการเริ่มฝึกฝน