Spochan Examination

การสอบประกาศนียบัตร Sports Chanbara

กีฬาสปอร์ตจัมบาระ (Sports Chanbara) มีการแบ่งสายและระดับความสามารถของผู้เรียน การเลื่อนระดับความสามารถจะต้องมาการสอบเลื่อนขั้น สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้เลื่อนระดับความสามารถ (Kyu-Dan) ต่อไป

42th World Championship

การแข่งขันทุกครั้ง นักกีฬาทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่น และให้แรงเชียร์นักกีฬาในการคว้ารางวัลมาให้กับประเทศไทยในอนาคต